Professionals zijn belangrijk bij het signaleren van seksuele straatintimidatie. Dit zijn vooral professionals die met jongeren werken, zoals docenten en jongerenwerkers.

De gemeente Rotterdam erkent het belang van goede voorlichting en preventieve activiteiten omtrent seksuele straatintimidatie. De komende maanden wordt hier ook een traject voor opgezet met scholen en maatschappelijke instanties.

Wat doet de gemeente Rotterdam tegen seksuele straatintimidatie?

Ook is er voor professionals een aparte webpagina opgezet met specifieke informatie www.rotterdam.nl/seksuelestraatintimidatie. Hier vind je het plan van aanpak en diverse onderzoeken.APV gewijzigd

Sinds 1 januari 2018 is de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) gewijzigd in Rotterdam en is daarmee seksuele straatintimidatie strafbaar. Het APV-artikel waar het om gaat, luidt als volgt: ‘Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw individueel of in groepsverband een ander of anderen uit te jouwen of met aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen lastig te vallen’.

Handhaving

Het APV-artikel kan zowel door handhavers van de gemeente als de politie worden gebruikt. Wanneer zij zien -of een melding krijgen- dat een persoon op straat of in publiek gebouw seksueel wordt geïntimideerd, kunnen zij ingrijpen. Zij kunnen in gesprek gaan met de mogelijke daders en hen aanspreken op hun gedrag. Zij hebben ook de mogelijkheid om een proces-verbaal op te maken. Het Openbaar Ministerie bepaalt welke straf de overtreder krijgt.

Zoals bij veel APV-artikelen kan er alleen op heterdaad-handhaving plaatsvinden. Dit betekent dat de handhaver zelf moet zien of horen dat er seksuele straatintimidatie plaatsvindt. Handhavers mogen ook in burgerkleding surveilleren om zo op dit probleem te handhaven. De straf die wordt gegeven voor seksuele straatintimidatie is zoveel mogelijk maatwerk. Dit betekent dus dat het niet altijd een geldboete (richtbedrag €190) hoeft te zijn, maar ook bijvoorbeeld een verwijzing naar HALT (voor minderjarige daders).

Waarschuwingsperiode

De gemeente Rotterdam werkt eerst met een waarschuwingsperiode. Deze periode loopt van januari tot april 2018 en is bedoeld om overtreders te waarschuwen zonder direct een boete te geven.

In dezelfde periode start een publiekscampagne om seksuele straatintimidatie onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Hiermee willen we bewustwording over omvang en ernst van het probleem creëren.

Download-knop voor posters

Ben jij ook tegen pikpraat en wil je graag een poster ophangen op een locatie? Dat mag. Graag zelfs. Via onderstaande knop kun jij de uitingen van de campagne ‘Pikpraat van Straat’ downloaden.

Download poster Download Pikpraat strafbaar